torsdag 10. september 2015

Referat styremøte 9/9

Referat fra styremøte i Finnmark Sjakkrets 9. september 2015 kl. 20.00. Møtet ble avholdt per telefon. Tilstede Tron Walseth, Paul Tore Nielsen og Kjell Magne Johnsen.
 
  1. Orientering om Komsa-saken. Formannen orienterer om at Komsa har påklaget avgjørelsen til NSF. Kretstyret har uttalt seg til Sentralstyret i forbindelse med høringen, og har ingen ny informasjon som kan kaste ytterligere lys over saken. 
  2. Finnmarksmesterskapet for lag. Styret går inn for å innhente tilbud fra Scandic hotell Karasjok og Pias i Lakselv for å avholde mesterskapet 29.-31. januar 2016. Styret tar stilling til sted for å avholde mesterskapet etter at tilbudene foreligger.
  3. Finnmarksmesterskapet individuelt. Styret går inn for å avholde mesterskapet 22.-24. april 2016. Det avgjøres å la Finnmarksklubbene søke om å få arrangere mesterskapet, om ingen andre søkere har Samisk Sjakkforening sagt seg villig til å arrangere mesterskapet.
  4. Annet:
    • Ungdomssatsning. Formannen tar kontakt med Finnmark Sjakkrets Ungdom for å få en aktuell status om deres arbeid. 
    • Formannen tar også kontakt med Hammerfest og Kautokeino som er i gang igjen med klubbene, om det er behov for noen støtte fra kretsen.

Kjell Magne Johnsen
Referent 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar